Home
glucagon
g

glucagon

A hormone secreted by the pancreas which is invloved in the regulation of blood sugar levels. It is the antagonist of insulin.

Glukagon n
glucagon m
glucagone m
glucagón m
glucagó m
glucagon
glukagon
glukagon
blodsockerhöjande hormon
glukagon (peptidický hormon produkovaný v pankreatu, jehož funkcí je zvyšování obsahu glukózy v krvi, účinkuje opačně než inzulin)
1368
Copyright 2021 University of Zurich - All rights reserved | Privacy Policy | Legal Notice | Contact